دانلود فایل پاورپوینت بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها ..

دانلود ,پاورپوینت ,بهره وری ,و ,تجزیه ,و, تحلیل, آن ,در, سازمانها|1274511|vkw
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : دانلود فایل پاورپوینت بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها ..

دانلود پاورپوینت بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها

فرمت فایل: ورد

تعداد اسلاید: 299

nاهداف درس

آشنايي دانشجويان با:

nمفاهيم بهره وري و جايگاه آن

nسطوح بهره وري و جايگاه هر سطح

nآشنايي با مفاهيم مديريت فراگيري بهره وري

nچشم انداز بهره وري فراگير و دور بهره وري

nمفهوم مديريت بهره وري کل

nاهداف درس

nاندازه گيري بهره وري و شاخصهاي آن

nروشهاي بهبود بهره وري

nبهره وري نيروي انساني

nمديريت سيستمها

nاصول مديريت بهره وري فراگير و مزاياي استفاده از آن